Prof. Dr. Emin KURU

Öğrenci Toplulukları ve Kulüplerden Sorumlu Rektör Danışmanı
(Topluluk ve Kulüpleri Yeniden Yapılandırma Proje Yöneticisi)
Telefon:
+90312 202 20 64 | +90312 202 21 51 (Rektör Danışmanlığı Sekreterlik)
+90312 202 38 79 (Rektörlük)
+90312 202 35 93 (Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu)
Fax: +90312 202 20 63
E-Posta: ekuru@gazi.edu.tr

Öğrenci Toplulukları Listesi için tıklayınız.

 

Öğrenci Topluluklarının Site Hazırlanmasında Teknik Aşamalar

 

Toplulukları Standartlaştırma Stratejisi

 

Topluluklar İşleyiş Stratejisi

1.  Her öğrenci topluluğu yıllık faaliyet ve maliyet programını danışman önderliğinde hazırlayacaktır. Yeni yapılandırma aktif bir topluluk danışmanlığı  sistemi gerektirmektedir.

2.  Yapılan etkinlik programı 1 yıllık olacaktır ve istenilen standartlar esas alınacaktır.

3.  Her etkinlik için Öz Kaynak kullanılabilir. Topluluk akademik danışmanı önderliğinde Hibe, destek projeler devreye sokulacak ve sponsor kullanılacaktır.

4.  Her topluluk etkinliğini videoya alacak ve Gazi Üniversitesi'nin topluluklara mensup ve diğer öğrencilerinin de oylamasına sunulacak. En fazla oy alan etkinlik ayın etkinliği olarak seçilecektir. Birinci, ikinci ve üçüncü gelen kulüplerin ve toplulukların danışman hocasına ve öğrencisine Rektörlük makamını temsilen ödül verilecektir. Bu ödüller danışman hocaların yükselme kriterlerinde, ögrencilerin ise master ve doktara programlarında, hayata hazırlanmalarında, işe girmelerinde olumlu kanaat verisi olarak değerlendirilebilecektir.

5.  Oylama sonunda ilk üçe giren topluluk sahibi hoca ve öğrenciler belirlediğimiz televizyon kanallarında etkinliğinin detaylarını anlatırken Gazi Üniversitesi'nin tanıtma faaliyetlerine ve mensubiyetine olumlu katkı sağlayacaktır.

6.  Yıl sonunda en az Öz Kaynak kullanan topluluk yılın girişimcisi olarak Rektörlük makamını temsilen ödüllendirilecektir.

7.  Her topluluk ve kulüp başındaki akademisyen aktif olmak zorundadır. En aktif topluluk başkanı akademisyenlerden topluluk danışma ve koordinasyon kurulu olusturulacak. Bu kurul ayda bir veya iki ayda bir topluluklar arası ilişki ve stratejiler belirlemek için oryantasyon toplantılarını tatil beldelerinde çalıştay niteliğinde yapacaktir.

8.  Her topluluk, kendi üniversitesinden, ulusal ya da uluslararası etkinlik partneri ile düzenledikleri etkinlikler Rektörlük makamı tarafından özel ilgi ve destek ile ödüllendirilecektir.

9. Tüm topluluğumuz kendine iş birliği yapacağı topluluğu belirleyebilecektir.Başka bir toplulukla stratejik iş birliği yapabilecektir.Her topluluk hem lider olabilecek hem de iş birliği yapabilecek lider topluluğa partner olabileceklerdir.Toplulukların stratejik iş birliği,multi disipliner anlayışta uygulamaya konulacaktır.Aşağıdaki örneklem anlayışında isteyen topluluklar stratejik iş birliği  her öğretim yılının başında etkinlik  planlamasını yapmak durumundadır.

    1- 75 Nolu topluluk  liderliğinde = 73-64-5 Nolu topluluklar stratejik işbirliği yapacaklardır. ( Örnektir)

 

10.Öğrenci Topluluğunun Kuruluş Aşamasında Olması Gereken Öğrenci ve Öğretim Üyesi Niteliği ve Sayısı

   1 En az Dr.ya da Yrd. Doç. ünvanlı öğretim üyesi

     1 Kişi Başkan

     1 Kişi Başkan Yardımcısı

     1 Kişi Birinci sınıf sorumlusu

     2 Kişi Bilgisayar Sorumlusu

     2 Kişi Video çekim sorumlusu

     2 Kişi Online dergi sorumlusu

    2 Kişi Mezun izleme, adres güncelleme sorumlusu

    2 Kişi Kurum,kuruluşlar ile ilişkili staj  ve proje  ayarlama sorumlusu

 2 Kişi Kongre takip ve Kongre tutanaklarını arşivleme sorumlusu

Bu sayılar tamamlanarak topluca Rektör Danışmanına müracaat edilerek zihinsel kuruluş tamamlanmış olur.

Zihinsel kuruluştan sonra bürokratik aşamalara geçilir.

 
 
English

Duyurular

Devamı »

© Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2012